Toggle menu

Onderzoek & veiligheid Psoriasis

  • Halvering PASI score
  • Geen verhoogd risico op huidschade
  • Stijging vitamine D niveau

In 2012 is onder leiding van dr. S. Pavel (voormalig LUMC) en dr. T. Rustemeyer (VUmc)onderzoek gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van Dermasun Medical lichttherapie bij patiënten met een matige tot ernstige vorm van psoriasis. Bekijk de publicatie over de effectiviteit van Dermasun Medical in de behandeling van psoriasis. Het artikel is in 2014 geaccepteerd voor publicatie door Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine.

Bij meer dan 75% van de deelnemers halveerden de klachten wanneer zij dagelijks de UVB thuisbelichting van Dermasun Medical ondergingen. Daarnaast halveerde het gebruik van hormoonzalf. De resultaten hiervan zijn in onderstaande grafiek weergegeven. Bovendien nam het vitamine D niveau in het bloed van patiënten significant toe. Hieronder zijn de resultaten weergegeven van patiënten die zich behandelden met Dermasun Medical vs patiënten die hormoonzalf gebruikten.

Grafiek resultaat onderzoek 2011

Verder bleek uit dit onderzoek dat zes maanden gebruik van Dermasun Medical geen verhoogd risico op huidschade veroorzaakt. Het artikel wat hierover geschreven is, is ter publicatie aangeboden.

We zijn op dit moment bezig met het opzetten van een vervolgonderzoek naar de lange termijn veiligheid en effectiviteit van Dermasun Medical voor de behandeling van psoriasis.